Tietosuojaseloste

MV-Maalaus Oy
Vanajantie 8 A
13100 Hämeenlinna

MV-Maalauksen käytännöt

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksien mukaiset työmme, sekä lakisääteiset velvoitteemme yhteiskuntavastuullisena yrityksenä ja työnantajana. Yhtiö säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen keräämisen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Työnantajana käsittelemme vain työntekijän työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin.

Palkanmaksun, kirjanpidon ja henkilöstöluettelon rekistereitä hallinnoi ja hoitaa Tilipalvelu Rantalainen. 

Asiakassuhteissa käsittelemme vain asiakassuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia tietoja. Yhtiön ja asiakkaan välillä henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Yhtiö ei käsittele Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa lueteltuja arkaluontoisia tietoja.

Hävitämme paperiset asiakirjat (mm. urakkalaskentaan liittyvät materiaalit) säännöllisesti ja asianmukaisesti. Tähän käytämme tietosuojasäiliöiden käsittelyn ja toimittamisen osaavien yrityksien palveluja (2021 keväällä Lassila & Tikanoja).

Sähköposteissa ja puhelimissa olevat yhteystiedot ovat käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin suojattuja ja ovat käytössä niin kauan kuin yhteistyömme sitä edellyttää. Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille eikä tulosteta.

Yhteistyökumppaneitamme:

 • Tietoliikenteen ja verkkosivujemme turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaa IT4b
 • Työterveyspalvelut hoitaa Mehiläinen
 • Kirjanpidon ym. tilitoimistopalvelut hoitaa Rantalainen

Yhtiö varmistuu sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:
 

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
 • Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan kyseisen toimenpiteen loppuunsaattamiseksi. 

Covid19-viruksen aiheuttamia erityistoimia

 • Työnantajan on pidettävä luetteloa työtekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä vaarallisille biologisille tekijöille, mukaan lukien koronalle. Tämä velvollisuus koskee kaikkia aloja.
 • Altistuneiden työntekijöiden luetteloon on merkittävä: 
 1. altistuneen työntekijän nimi ja ammatti
 2. työpaikan toimiala ja se, mitä työtä on tehty
 3. tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun on tiedossa
 4. kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui

Toiminnassamme henkilötietojen käsittelyperusteena voi olla rekisteröidyn suostumus, sopimus tai rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

Sinulla on oikeus:

 • saada tietää, mitä tietoja MV-Maalaus käsittelee ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään.
 • pyytää tietojesi korjaamista, käytön rajoittamista tai poistamista mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoja.

Voit tehdä edellä mainitut toimenpiteet lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilöllemme.

Minna Järvinen

minna.jarvinen@mv-maalaus.fi
 

Evästeet